Spółka MPP została utworzona w 2005 roku przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Obecnie 100% udziałów w spółce posiada Województwo Małopolskie. Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył spółce zadanie administrowania oraz rewitalizacji terenu i obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Zespół szpitalno-parkowy jest objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków i obejmuje teren ok. 50 ha.

W toku rozwoju Spółki zmianie ulegały obszary działalności firmy. Od 2019 r. Spółka MPP stała się także partnerem technologicznym projektu Małopolski System Informacji Medycznej i razem z Województwem Małopolskim (Biuro Inwestycji Strategicznych UMWM) realizuje projekt MSIM.

Rolą partnera technologicznego jest wsparcie szpitali – 38 podmiotów leczniczych z terenu Województwa Małopolskiego.

Doradzamy jak skutecznie działać w zakresie informatyki medycznej oraz wskazujemy nowe kierunki rozwoju szpitali w obszarze e-zdrowia.

Czym się zajmujemy

Doradztwo
informatyczne

Platforma
Wymiany
Wiedzy

Stacja
Edukacja

Zarządzanie
i eksploatacja

Utrzymanie terenu
szpitalno-parkowego

Współpraca
i rozwój