Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została utworzona w 2005 roku w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Obecnie 100% udziałów w spółce posiada Województwo Małopolskie. Główne zadanie Spółki to administrowanie oraz rewitalizacja terenu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.

W toku rozwoju Spółki zmianie ulegały obszary działalności firmy. Od 2019 r. Spółka MPP stała się partnerem technologicznym projektu Małopolski System Informacji Medycznej – projektu, w ramach którego zbudowano platformę regionalną wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz środki znacząco wpłynęły na podniesienie zabezpieczenia informatycznego małopolskich szpitali.

Obecnie Spółka pełni rolę podmiotu zarządzającego i operatora regionalnej platformy i nadzoruje jej prawidłowe działanie. MPP współpracuje z małopolskimi szpitalami świadcząc usługi doradztwa informatycznego oraz stałego podnoszenia kompetencji kadr IT podmiotów medycznych.

Czym się zajmujemy

Doradztwo
informatyczne

Platforma
Wymiany
Wiedzy

Stacja
Edukacja

Zarządzanie
i eksploatacja

Utrzymanie terenu
szpitalno-parkowego

Współpraca
i rozwój