O NAS

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została utworzona w 2005 roku przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Głównym zadaniem spółki było przygotowanie 140 ha gruntów dla inwestycji M.A.N. Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach.

Swoje zadania spółka realizuje poprzez lokalizowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, a także zarządzanie i administrowanie terenami i budynkami.

Obecnie 100% udziałów w spółce posiada Województwo Małopolskie. Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył spółce zadanie administrowania i rewitalizacji terenu i obiektów Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Zespół szpitalno-parkowy jest objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków i obejmuje teren ok. 50 ha.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Województwa Małopolskiego