Olszańska - Ogłoszenia

14.10.2022

Przetarg na najem pomieszczeń przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie

16.08.2022

Przetarg na najem pomieszczeń przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie

02.11.2021

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

Dniem wolnym jest 24.12.2021 r. (Wigilia)