|

Remont budynku nr 20

Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20 – zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.” Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania:

    • remont dachu – częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebranie starych i wymurowanie nowych kominów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich,
    • opaska wokół budynku wraz z izolacją fundamentów – wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Budynek nr 20 jest obiektem mieszkalnym, zbudowanym w latach 1907-1914 we wschodniej części zespołu szpitalno-parkowego z przeznaczeniem pierwotnie na cele mieszkalne dla służby salowej. Budynek ze względu na stan techniczny wymagał przeprowadzenia możliwie szybkich prac remontowych. W celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania spółka przeprowadziła postępowania, w wyniku którego wyłoniła Wykonawcę – firmę WM Renowacje SC Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak, z siedzibą w Krakowie. Prace wykonane zostaną w roku 2022 na podstawie Projektu Wykonawczego oraz Programu Prac Konserwatorskich przez wyłonionego Wykonawcę. Koszt prac to 884 843,34 zł z czego kwota 319 251,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W roku 2023 spółka planuje przeprowadzenie drugiego etapu remontu budynku w zakresie remontu elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel.

Podobne wpisy