|

Ogłoszenie przetargu na remont budynku nr 20

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych elewacji budynku nr 20, zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie. Termin wykonania w zakresie pakietu podstawowego upływa 31 sierpnia 2023 roku, a dla pakietu rozszerzonego 31 października 2023 roku.

Miejsce i termin składania ofert to 31 maja 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, znajdującej się przy ulicy dr Józefa Babińskiego 29/42 w Krakowie. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym miejscu, 30 minut po upływie terminu składania ofert, czyli o godzinie 12:30.

Wszelkie informacje o postępowaniu oraz dokumentację dotyczącą budynku i postępowania można uzyskać w siedzibie spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. przy ulicy dr Józefa Babińskiego 29/42 w Krakowie. Kontakt można nawiązać telefonicznie pod numerem 573 217 545 lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@mpp.krakow.pl.

Przetarg ten ma na celu zapewnienie kompleksowego remontu elewacji budynku nr 20, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, aby zachować charakterystyczny styl zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie. Ostateczny wybór wykonawców zostanie dokonany po dokładnej analizie ofert złożonych przez poszczególnych uczestników przetargu.

Plik do pobrania:

Podobne wpisy