|

Projectathon MSIM

14 czerwca 2023

9 : 00

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Firma Comarch S.A. serdecznie zaprasza na Projectathon 2023, który odbędzie się na terenie siedziby firmy (prof. Jana Czochralskiego 3, 30-001 Kraków, Sala S05 i S06) w dniach 14-15 czerwca 2023. Podczas warsztatów Projectathon zarejestrowani dostawcy oprogramowania będą mieli możliwość przetestowania zgodności swojego oprogramowania z interfejsem komunikacyjnym platformy MSIM, w zakresie wymiany danych między warstwą regionalną a lokalną MSIM z uwzględnieniem walidacji wymienianych obiektów.

Warsztaty Projectathon są skierowane dla dostawców systemów lokalnych Partnerów projektu, którzy chcą zweryfikować zdolność swojego oprogramowania do wymiany danych z warstwą regionalną MSIM.

Zespoły (składające się z 2-4 osób) reprezentujące dostawców oprogramowania zainteresowanych integracją z warstwą regionalną MSIM są mile widziane do udziału w testach.

Systemy biorące udział w Projectathonie MSIM mogą być na dowolnym etapie rozwoju. Jedynym wymogiem jest zdolność systemu do realizacji wymiany danych z warstwą regionalną MSIM, zgodnie z przyjętymi specyfikacjami interoperacyjności w projekcie MSIM.

Uczestnicy warsztatów Projectathon podczas testów interoperacyjności będą analizować stwierdzone błędy wraz z niezależnymi monitorami oraz przedstawicielami Comarch jako wykonawcy warstwy regionalnej MSIM.

Tylko niezależni monitorzy będą mieli wgląd w wewnętrzne działanie systemów uczestników Projectathonu, a nie przedstawiciele Comarch.

Uczestnicy mają możliwość dowolnej modyfikacji swoich systemów i ponownego przeprowadzania testów podczas trwania Projectathonu MSIM.

Wyniki testów interoperacyjności zostaną przekazane Zamawiającemu z podaniem nazwy systemu, dostawcy, wykonanych scenariuszy testowych oraz ewentualnymi komentarzami monitorów.

Podczas Projectathonu będzie również weryfikowane działanie komponentów warstwy regionalnej oraz specyfikacji interoperacyjności.

Instrukcje dla uczestników zawierające scenariusze testowe zostaną przesłane do zespołów zainteresowanych udziałem (Do 26.05.2023).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Podobne wpisy