||

FOLWARK KOMPETENCJI – rozpoczynamy realizację!

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że rozpoczynamy prace nad projektem inwestycyjnym pn. „Folwark kompetencji – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia”.

W dniu dzisiejszym odbyła się LXXXI sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której podjęto uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki środkami z budżetu Województwa Małopolskiego, które dedykowane są na inwestycję Folwark kompetencji.

Centrum wsparcia będzie się mieścić w budynkach dawnego folwarku położonych od strony ul. Babińskiego, które obecnie są zniszczone i zdewastowane poprzez liczne akty wandalizmu, a są bezpośrednią wizytówką Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz terenu Województwa zarządzanego przez Spółkę.

Planowana inwestycja Folwark kompetencji obejmuje odbudowę, przebudowę, rozbudowę budynków folwarcznych, budowę wiaty/pergoli, ciągów pieszych i dróg dojazdowych wraz z parkingami i pozostałym zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia centrum wsparcia.

Poszczególne budynki zmienią funkcję z zachowaniem historycznych elementów zabudowy folwarcznej.

W ramach powstającego kompleksu przewidziano nadanie nowych funkcji budynkom przy zachowaniu ich dotychczasowej oryginalnej nazwy budynku i historycznych detali, które możliwe są jeszcze do uratowania.

Obecnie projekt jest gotowy do realizacji, posiada wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na realizację Folwarku.

Wartość inwestycji to ponad 46 mln zł. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego poprzez dokapitalizowanie Spółki środkami z budżetu województwa oraz ze środków własnych MPP.

Termin realizacji inwestycji to lata 2023-2027.

Projekt Folwarku powstał w Pracowni Projektowej Koliber Studio z Krakowa.

Podobne wpisy