Tworzymy Mapy Drogowe dla rozwoju technologii medycznych w Małopolsce – Roundtable no.1

18 marca w Parku LifeScience w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Tematycznej SIG Smart Health, w którym wzięli udział Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji.

Z ramienia Małopolskich Parków Przemysłowych w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Działu e-zdrowie. Przypomnijmy, Spółka jest podmiotem zarządzającym małopolską praformą informacji medycznych i współpracuje z małopolskimi szpitalami w zakresie informatyki medycznej.

Spotkanie odbyło się w ramach serii tzw. „Roundtables”, dedykowanych integracji oraz koordynacji działań i strategii dotyczących rozwoju technologii medycznych. Głównym celem tego działania jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji, identyfikacja trendów i szans rozwoju oraz promowanie współpracy (w tym otwartych) innowacji dla zdrowia i jakości życia. Rezultatem będą Mapy Drogowe Współpracy, opracowane dla strategicznych z perspektywy ekosystemu innowacji dziedzin. Dziedziny te definiowane są albo szczegółowo (jak np. Digital Health) albo przekrojowo (jak SMART Health).

W spotkaniach biorą udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych, którzy pracują w Klastrze w ramach grup tematycznych. Grupy tematyczne skupiają interesariuszy zainteresowanych określoną dziedziną, która zwykle ma w ekosystemie lidera – organizację z potencjałem i wizją rozwoju. Liderem tematu Smart Health, która również patronuje tej serii spotkań jest firma Comarch, podczas gdy bardziej szczegółowym tematem Digital Health „opiekuje” się Sano – Centrum Medycyny Obliczeniowej. Selvita przyjęła rolę lidera dla całego obszaru Technologii Medycznych.

Rezultaty spotkań, w postaci Mapy Drogowej i fiszek projektowych dla wybranych ścieżek rozwoju, zasilą w przyszłości Aneks Specjalizacyjny Life Science stanowiący załącznik do Regionalnej Strategii Współpracy.

Więcej: https://lifescience.pl/aktualnosci/tworzymy-mapy-drogowe-dla-rozwoju-technologii-medycznych-w-malopolsce-roundtable-no-1/

 *tekst aktualności to materiały Klastra LifeScience Kraków

Podobne wpisy