|

MPP zostało partnerem strategicznym konkursu.

W ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej od 12 lat nagradzane są najlepsze w regionie przedsiębiorstwa społeczne, tj. firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych, takich jak tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, czy realizacja usług społecznych w społecznościach lokalnych.


Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej. Obecnie konkurs realizowany jest w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej).

Podobne wpisy