widok budynków folwarcznych na terenie parku w Krakowie-Kobierzynie
|

Rozpoczynamy prace nad Folwarkiem kompetencji

Spółka MPP rozpoczęła prace koncepcyjne związane z realizacją projektu „FOLWARK KOMPETENCJI – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia”.

W dniu 23.01.2023 r. została podpisana umowa z KOLIBER STUDIO EWA MIŚKÓW-JANIK na opracowanie całościowej, kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy i przedmiary dla adaptacji zabytkowego Folwarku na potrzeby utworzenia centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, w tym ULICP (lub WZ), pozwolenia konserwatorskiego, decyzji pozwolenia na budowę.

Z ramienia Spółki umowę podpisała Prezes Monika Michalska – Mazgaj, a ze strony Wykonawcy – mgr inż. arch. Ewa Miśków – Janik.

Centrum znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu szpitalno-parkowego, na którym znajduje się Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, największa w regionie placówka lecząca od przeszło 100 lat osoby dotknięte schorzeniami psychicznymi oraz prowadzona jest działalność skierowana na zdrowienie ludzi, poprawę jakości życia.

Rewitalizacja obiektów kompleksu szpitalno-parkowego jest zadaniem nałożonym Spółce MPP przez Województwo Małopolskie.

Planowana inwestycja skupia się na remoncie, odbudowie zabytkowych budynków, których stan jest zniszczony i nie nadają się do użytkowania.

Podobne wpisy