|

Wspieramy 13 edycję Konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej!

W dniu 20 października 2023 r.  Małopolskie Parki Przemysłowe Sp.zo.o. podpisały z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w Krakowie porozumienie, którego celem jest wsparcie tegorocznej edycji konkursu pn. Małopolski Lider Ekonomii Społecznej.

Inicjatywa dąży do uhonorowania małopolskich przedsiębiorstw społecznych, które realnie zmieniają życie ludzi, pomagając im w znalezieniu stabilnego zatrudnienia i świadcząc ważne usługi, takie jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia i realnie wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Podobne wpisy