|

Folwark kompetencji – postępowanie na inspektora nadzoru

Informujemy, że ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego FOLWARK KOMPETENCJI – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (LINK prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia).

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie eZamówienia: ocds-148610-c0407c81-2ed8-11ef-b373-0e435a8a43bc .

Podobne wpisy