zdjęcie hydrantu przy rondzie szpitalnym
|

Modernizacja sieci wodociągowej

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w kompleksie szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie.

W dniu 23.05.2024 r. podpisano umowę z firmą „TALPA” na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej w zakresie przyłączy w kompleksie szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie”.

Przedmiotem robót jest wymiana wodomierzy głównych w budynkach administrowanych przez Spółkę Małopolskie Parki Przemysłowe i budynkach szpitalnych, inwentaryzacja i sprawdzenie zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w kompleksie szpitalno-parkowym, wykonanie i montaż oznaczeń (tablic informacyjnych) zabudowanych zasuw i hydrantów w terenie na istniejącej sieci wodociągowej.

Przewidziany termin zakończenia prac ustalono na koniec września.

Całkowity budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie wynosi ponad 280 000 zł.

Podobne wpisy