|

Kolejne dofinansowanie na remont budynku nr 19. Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski 2023”

Spółka kontynuuje remonty budynków mieszkalnych na terenie zabytkowego obszaru szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie. Kolejnym zabytkowym obiektem, który poddany został rewitalizacji to budynek nr 19. Jest to jeden z bardziej reprezentacyjnych obiektów, który historycznie pełnił w przeszłości funkcję mieszkalną dla personelu obsługującego Szpital, w którym również mieścił się żłobek prowadzony przez Siostry zakonne. Stan techniczny zarówno dachu oraz izolacji pionowych wraz z kanalizacją deszczową jak i elewacji wskazywał na konieczność wykonania pilnych kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych. Wykonanie tych prac pozwoli zapobiec dalszej destrukcji i niszczeniu budynku oraz przyczyni się do zachowania zabytkowego charakteru obiektu jak również pozwoli na wydobycie jego walorów urbanistyczno-architektonicznych. Nastąpi znaczna poprawa substancji technicznej obiektu, zatrzymany zostanie proces dalszej destrukcji konstrukcji. W bieżącym roku zrealizowane zostały prace przy odwodnieniu i drenaż wokół budynku wraz z remontem izolacji pionowych wraz z kanalizacją deszczową.

Blisko ukończenia jest również remont dachu. Jednocześnie przywrócony zostanie pierwotny wygląd budynku i rozebrane zostaną przybudówki, których stan techniczny był w coraz gorszym stanie. W przyszłym roku zaplanowany został remont elewacji. Na ten cel Spółka pozyskała już wcześniej środki z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK-u) w wysokości 459 tys. zł na prace w roku 2023 oraz kwotę blisko 207 tys. zł. na prace w roku 2024. W dniu 12 października, Pani Prezes Monika Michalska-Mazgaj na uroczystości zorganizowanej w Muzeum Lotnictwa odebrała promesę przyznania 200 tys. zł z rąk Pani Iwony Gibas, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na dokończenie remontu budynku. Środki te, wraz z wcześniejszym dofinansowaniem w wysokości 50 tys. zł, zostały przyznane w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.

Podobne wpisy