|

Oficjalne zakończenie projektu MSIM

Informujemy, że 15 grudnia 2023 roku została zakończona realizacja projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w naszym województwie. Dzięki zaangażowaniu 38 małopolskich szpitali, projekt ten pozwala na nowoczesne zmiany w dostępie do usług medycznych, podnosząc jakość opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu.

Najważniejsze korzyści i funkcje MSIM:

  • Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM): Platforma umożliwia sprawną wymianę danych medycznych pomiędzy 38 szpitalami, tworząc zintegrowaną sieć informacyjną. To znacząco poprawia koordynację opieki zdrowotnej i skraca czas reakcji na potrzeby pacjenta.
  • Dostęp Pacjentów do swoich danych: System MSIM zapewnia pacjentom łatwy dostęp do swoich danych medycznych. Dzięki wbudowanej przeglądarce plików DICOM, pacjenci mogą również przeglądać obrazowe dokumenty, co pozwala na pełniejsze zrozumienie i świadome podejmowanie decyzji dotyczących własnego zdrowia.
  • Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej: MSIM pozwolił na stworzenie centralnego repozytorium, gromadzącego dane medyczne z różnych źródeł. To sprawia, że lekarze i pacjenci mają szybszy i łatwiejszy dostęp do kompleksowej historii medycznej, co wpływa pozytywnie na skuteczność diagnoz i leczenia.
  • Połączenie z Platformą P1: MSIM ściśle współpracuje z platformą P1, co umożliwia błyskawiczne przesyłanie informacji pomiędzy różnymi instytucjami medycznymi. To skutkuje zwiększeniem efektywności procesów oraz lepszą koordynacją świadczenia usług zdrowotnych.

Wsparcie dla Modernizacji Infrastruktury:

Projekt MSIM nie tylko skupia się na dostępie do informacji medycznych, ale również zakłada wsparcie dla modernizacji i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej. Wspólnie z 38 jednostkami medycznymi, MSIM kieruje swoje działania na podniesienie standardów w obszarze technologii medycznych.

Rola Spółki MPP:

Od 2019 roku spółka Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z.o.o. jako partner technologiczny była i jest silnie zaangażowana w realizacje projektu. Spółka aktywnie uczestniczyła w nadzorze, testowaniu i wdrożeniu MSIM, dbając o płynny przebieg procesu. Jej zadania obejmowały również nadzór nad integracją podmiotów leczniczych z systemem oraz merytoryczne wspieranie szpitali w procesie integracji ich systemów z MSIM.

Dzięki temu innowacyjnemu podejściu do zarządzania informacją medyczną, Małopolska otwiera nowy rozdział wsparcia opieki zdrowotnej, zapewniając mieszkańcom regionu łatwy dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. 

Zapraszamy do korzystania z Platformy MSIM dostępnej pod adresem: pacjent.msim.pl i doświadczania nowoczesnych rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej.

Podobne wpisy