|

Remont budynku nr 19 zakończony!

Informujemy, iż zakończone zostały prace remontowe przy budynku nr 19. W dniu 11 grudnia komisja z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Konserwatora Zabytków, Wykonawcy i Spółki dokonała przeglądu i akceptacji zrealizowanych prac. Zakres prac przewidzianych w tym roku obejmował:

  • remont dachu – częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebranie starych i wymurowanie nowych kominów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich;
  • opaska wokół budynku wraz z izolacją fundamentów – wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Prace w tym zakresie były możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na mocy decyzji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w kwocie: 438 261,92 zł oraz dwóch dotacji z Województwa Małopolskiego – po 50 000 zł na dach i 50 000 zł na remont izolacji wokół budynku w ramach konkursów „Ochrona zabytków Małopolski”.

W przyszłym roku zaplanowana jest kontynuacja prac w postaci remontu elewacji, na które to prace również pozyskaliśmy środki z obu tych źródeł.

Podobne wpisy