|

Rozszerzamy współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Kobierzyn”.

Spółka rozpoczęła prace związane z rewitalizacją południowego terenu szpitalno-parkowego, gdzie znajduje się Domek Ogrodnika, szklarnie oraz sad, tworząc projekt o nazwie Kobierzyn, Naturalnie!.

Założenia projektu stały się podstawą do rozszerzenia współpracy z podmiotem ekonomii społecznej – Spółdzielnią Socjalną „Kobierzyn”.

W dniu dzisiejszym podpisujemy aneks do umowy rozszerzającej świadczone usługi przez Spółdzielnię. Obok zadań związanych z dbaniem o czystość zabytkowych bloków mieszkalnych oraz dbaniem o zieleń szpitalno-parkową rozszerzamy zakres usług, realizowanych przez osoby pracujące w  Spółdzielni, o nadzór nad terenem przewidzianym do projektu Kobierzyn, Naturalnie! oraz bieżące utrzymanie porządku w 2 szklarniach o pow. 200 m2 każda oraz prace porządkowe wokół budynków szklarni.

„Cieszę się, że jako Spółka możemy aktywnie włączać się w pomoc podmiotowi ekonomii społecznej, jakim jest Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn”. Codzienna praca i zaangażowanie pracowników skupionych wokół Spółdzielni są przykładem jak dobrze i mądrze łączyć funkcje leczenia i powrotu do sprawności w swojej pracy. Wykonywane zadania są bardzo ważne zarówno dla mieszkańców okolicznych bloków jak i dla osób odwiedzających teren parku zlokalizowanego w Krakowie-Kobierzynie” – mówiła Pani Monika Michalska-Mazgaj – Prezes Spółki MPP.

Powstanie Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” w 2013 roku i jej bieżąca działalność są nieodłącznie związane z założeniem szpitalno-parkowym krakowskiego Kobierzyna i funkcją administracyjną Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe. Dzięki rozwijającej się współpracy między partnerskimi podmiotami Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” może realizować swoje cele statutowe, polegające na reintegracji społeczno-zawodowej byłych pacjentek i pacjentów Szpitala oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem. Tworzenie włączających i bezpiecznych miejsc pracy, przy realizacji usług sprzyjających bioróżnorodności, jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn” w projektach Tymiankowo idzie w zielone #1 i Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” – idziemy w zielone #3.

Podobne wpisy