||

Rusza przetarg na Folwark kompetencji

Informujemy, że ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: FOLWARK KOMPETENCJI – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia wraz z wyposażeniem oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba535c20-02eb-11ef-b81b-aebd110f5279

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie eZamówienia: ocds-148610-ba535c20-02eb-11ef-b81b-aebd110f5279

Podobne wpisy