|

Spółka MPP Operatorem i Podmiotem Zarządzającym Platformą MSIM

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 roku została zawarta umowa między Województwem Małopolskim a Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o.. na zadanie pn. „Małopolski System Informacji Medycznej – pełnienie funkcji operatora/podmiotu zarządzającego Platformą MSIM”. Zgodnie z postanowieniami umowy, Spółka będzie realizować powierzone role i obowiązki w okresie utrzymania projektu tj. do 31 grudnia 2028r.

Zakończony projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej ma ogromne znaczenie dla rozwoju e-zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym regionie. Odpowiedzialna rola, którą nam powierzono dowodzi naszej zdolności do dostarczania innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla podmiotów medycznych. Nie zaprzestajemy naszej współpracy z małopolskimi szpitalami a w najbliższym czasie wspólnie zrealizujemy kolejne plany.

Będziemy się starać zapewnić stabilność i bezpieczeństwo platformy MSIM, dbając o integralność danych medycznych oraz spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa. Poprzez optymalizację procesów i ciągłe doskonalenie, zapewnimy efektywność operacyjną platformy, umożliwiając płynne funkcjonowanie systemu. Nasz zespół specjalistów będzie świadczył kompleksowe wsparcie techniczne, zapewniając szybkie reakcje na wszelkie potrzeby i wyzwania związane z platformą MSIM.

Podobne wpisy