Analiza trendów, szans i zagrożeń dla obszaru Smart Health Małopolsce – Roundtable no.2

16 kwietnia w Parku LifeScience w Krakowie odbyło się drugie z cyklu spotkań Grupy Tematycznej SIG Smart Health, w którym wzięli udział Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji.

Z ramienia Małopolskich Parków Przemysłowych w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Działu e-zdrowie.  Przypomnijmy, Spółka jest podmiotem zarządzającym małopolską praformą informacji medycznych i współpracuje z małopolskimi szpitalami w zakresie informatyki medycznej.

Cykl spotkań odbywa się w ramach tzw. „Roundtables”, działań, których celem jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji dla zdrowia i jakości życia. Wynikiem cyklu czterech warsztatów będą Mapy Drogowe Współpracy dla obszarów strategicznych z perspektywy ekosystemu innowacji. W toku dwóch pierwszych spotkań zostały wyłonione dziedziny: szczegółowe – Innowacyjny Szpital, Digital Health i Tech-Med oraz przekrojowa – Smart Health.

Dla wszystkich dziedzin przeprowadzono dyskusję identyfikującą silne i słabe strony, oraz inne uwarunkowania. Na podstawie propozycji i argumentów uzasadniających wspólne działania wyznaczono dla nich kierunki rozwoju współpracy oraz zgromadzono szereg notatek pomocniczych. Zdefiniowano także szanse i zagrożenia oraz trendy pojawiające się na rynku zarówno od strony naukowców, przedsiębiorców jak i samych pacjentów. Smart Health, jako dziedzina przekrojowa, jest szczególnie rozpatrywana z perspektywy potrzeb i oczekiwań pacjentów.

W spotkaniach biorą udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych.

Więcej: https://lifescience.pl/aktualnosci/analiza-trendow-szans-i-zagrozen-dla-obszaru-smart-health-malopolsce-roundtable-no-2/

*tekst aktualności to materiały Klastra LifeScience Kraków

Podobne wpisy