|

Warsztaty: Innowacyjny Szpital

W dniu 14.11.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty o tematyce Innowacyjny Szpital, organizowane w ramach współpracy spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z Klastrem LifeScience Kraków. 

Celem serii spotkań, które  skupiać się będą na procesach związanych z transformacją cyfrową systemu opieki zdrowotnej jest wypracowanie założeń w obszarze innowacji w jednostkach ochrony zdrowia.

Kluczowym efektem warsztatów, realizowanych we współpracy z przedstawicielami małopolskich szpitali ma być opracowanie dokumentu – „mapy drogowej” dla wsparcia rozwoju sektora zdrowia w województwie małopolskim. Dokument ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla Regionalnej Strategii Innowacji, a zatem także dla kreowania warunków rozwoju innowacyjności małopolskich jednostek ochrony zdrowia.

Podobne wpisy