Ogłoszenia

ogłoszenia

BABIŃSKIEGO

10.05.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej „Remont dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego - budynku nr 19”


Aktualizacja z dnia 26.05.2023r. - przedłużony termin do składania ofert do dnia 05.06.2023 do godz. 12:00
09.05.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej „Remont elewacji budynku nr 20”