babińskiego - Ogłoszenia

03.08.2022

Remont budynku nr. 20

Remont budynku nr. 20


Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20 - zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.” Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania:
 • remont dachu – częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebranie starych i wymurowanie nowych kominów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich,
 • opaska wokół budynku wraz z izolacją fundamentów – wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Budynek nr 20 jest obiektem mieszkalnym, zbudowanym w latach 1907-1914 we wschodniej części zespołu szpitalno-parkowego z przeznaczeniem pierwotnie na cele mieszkalne dla służby salowej. Budynek ze względu na stan techniczny wymagał przeprowadzenia możliwie szybkich prac remontowych. W celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania spółka przeprowadziła postępowania, w wyniku którego wyłoniła Wykonawcę – firmę WM Renowacje SC Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak, z siedzibą w Krakowie. Prace wykonane zostaną w roku 2022 na podstawie Projektu Wykonawczego oraz Programu Prac Konserwatorskich przez wyłonionego Wykonawcę. Koszt prac to 884 843,34 zł z czego kwota 319 251,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W roku 2023 spółka planuje przeprowadzenie drugiego etapu remontu budynku w zakresie remontu elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel.


27.04.2022

Ogłoszenie o pracę:
Poszukiwany Pracownik techniczny/Konserwator

Pracownik techniczny / Konserwator

Główne obowiązki:

 • sprawne usuwanie usterek ślusarskich i awarii instalacji w tym; elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych,
 • zimowe i letnie utrzymanie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych (odśnieżanie, zamiatanie)
 • utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawników – kosiarki samojezdne, wykaszarki, usuwanie opadłych liści, gałęzi,
 • wykonywanie niewielkich budowlanych prac naprawczych i remontowych.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach konserwatorkich,
 • dyspozycyjność,
 • solidność i uczciwość.

Oferujemy:

 • pracę w jednostce na terenie m. Krakowa,
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • pracę w zgranym i otwartym na ludzi zespole.
Rekrutacja trwa do 11.05.2022 r.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres: biuro@mpp.krakow.pl lub osobiście w miejscu lokalizacji biura: ul. dr. Babińskiego 29/24/2A.

02.11.2021

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

Dniem wolnym jest 24.12.2021 r. (Wigilia) 

11.10.2021

Ogłoszenie na przetarg - Garaż nr. 47
Zgłoszenie do przetargu na Garaż

23.08.2021

Ogłoszenie przetarg - lokal 20/17

Dokumenty należy złożyć do dnia 30.08.2021r. do godz. 12:00.

Termin przetargu: 31.08.2021r. godz. 14:00.

 

Zgłoszenie do przetargu na lokal mieszkalny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych