Ogłoszenia

ogłoszenia

BABIŃSKIEGO

23.05.2024

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej „Remont elewacji - budynku nr 19”

Termin składania ofert: 17.06.2024 do godz. 12:00
05.02.2024

Zgłoszenie do przetargu na zadanie pn.: "Obsługa techniczna dwóch stacji transformatorowych SN/nN na terenie Zespołu szpitalno-parkowego przy ul. Józefa Babińskiego29, 30-393 Kraków".
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa stacji transformatorowych poprzez świadczenie usługi oględzin, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, dozoru i utrzymania w ruchu urządzeń stacji transformatorowych w celu utrzymania urządzeń stacji w pełnej sprawności technicznej. Zakres usługi:
  • świadczenie usługi konserwacji, dozoru, usuwania awarii, oględzin, przeglądów i utrzymania w ruchu wszystkich urządzeń stacji transformatorowych,
  • utrzymanie wszystkich urządzeń w Stacji, konstrukcji rozdzielni 15kV oraz nN, ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń rozdzielni oraz transformatora w należytej czystości,
  • prowadzenie przełączeń i manewrów ruchowych w Stacjach wynikających z bieżących prac oraz w sytuacjach awaryjnych,
  • prowadzenie dokumentacji (dzienników eksploatacji stacji transformatorowych poprzez odnotowywanie m.in. oględzin, przeglądów, napraw, konserwacji, czynności ruchowych).
Wykaz stacji transformatorowych oraz pozostałe szczegóły dostępne do pobrania poniżej.
01.02.2024

Ogłoszenie sprzedaży drewna opałowego.

Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Józefa Babińskiego 29/42 oferuje na sprzedaż drewno opałowe mieszane, sezonowane, wycinka w sezonie zimowym 2022r., przechowywane w otwartej przestrzeni, pocięte na klocki o długości około 40-50cm.
 
Transport oraz załadunek we własnym zakresie. Godziny odbioru drewna od 8.00 do 14.00.

Odbiór w Krakowie ul. Babińskiego 29/42, 30-393 Kraków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Cena 150 zł / metr przestrzenny.
 
Osoby do kontaktu:
Bartłomiej Pawłowski: 516-497-111
Józef Paździor: 516-497-300

27.09.2023

Oferta - Wolny ogródek szuka właściciela

Od października 2023r. w zasobach spółki MPP znajdować się będzie niezagospodarowany ogródek o powierzchni 173,00 m2 przy budynku nr. 20.

Wszystkich zainteresowanych kawałkiem zieleni zapraszamy do składania wniosków

w Biurze Spółki lub elektronicznie na e-mail biuro@mpp.krakow.pl

26.09.2023

Zaproszenie do składania ofert - na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew

Zaproszenie do składania ofert – na wykonanie nasadzeń zastępczych

  • drzew w ilości 32 szt.
  • krzewów w ilości 4 szt.

na terenie Historycznego Zespołu Szpitalno – Parkowego w Krakowie Kobierzynie wraz z 2 letnią pielęgnacją w ramach realizacji decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

12.07.2023

Oferta - Drewno opałowe mieszane

Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Józefa Babińskiego 29/42 oferuje na sprzedaż drewno opałowe mieszane, sezonowane, wycinka w sezonie zimowym 2022r., przechowywane w otwartej przestrzeni, pocięte na klocki o długości około 40-50cm. Transport oraz załadunek we własnym zakresie. Godziny odbioru drewna od 8.00 do 14.00. Odbiór w Krakowie ul. Babińskiego 29/42, 30-393 Kraków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Cena 250 zł za metr przestrzenny.

Osoby do kontaktu:
Bartłomiej Pawłowski: 516-497-111
Józef Paździor: 516-497-300

10.05.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej „Remont dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego - budynku nr 19”


Aktualizacja z dnia 26.05.2023r. - przedłużony termin do składania ofert do dnia 05.06.2023 do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie przetargu: . - W dniu 21.06.2023 Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy remontu budynku nr 19 - za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak s.c. z siedzibą w Krakowie.
09.05.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie roboty budowlanej „Remont elewacji budynku nr 20”

Aktualizacja z dnia 21.06.2023r. - Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie przetargowe.